فرماندار شهرستان قیروکارزین گفت : مسائل و مشکلات شهرستان پس از طرح در شورای اداری شهرستان از طریق نماینده گان رئیس جمهور در شورای اداری استان پیگیری خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قیروکارزین اشکان کاظمی طی نشست خود در ستاد استقبال از رئیس جمهور و هیات دولت در شهرستان قیروکارزین گفت : ستاد استقبال همزمان با مرکز استان در شهرستان های استان فارس تشکیل شده است که این ستاد در شهرستان قیروکارزین با تشکیل شش کمیته و مشخص نمودن شرح وظایف ها ، هماهنگی لازم را برای مراسم استقبال از نماینده گان رئیس جمهور در شهرستان خواهد نمود .
وی در این راستا خواستار برنامه ریزی دقیق جهت اجرای مراسم استقبال با مد نظر قرار دادن محدودیت زمانی گردید . کاظمی مراسم گلباران و زیارت قبور شهدا ، دیدار مردمی و شورای اداری شهرستان را از جمله برنامه های قابل پیش بینی دانست و تصریح نمود : طی جلسه ای که نماینده گان رئیس جمهور با اعضاء شورای اداری شهرستان خواهند داشت ؛ مسائل و مشکلات شهرستان طرح و نقاط بالقوه ی آن معرفی خواهد شد تا مسائل مطروحه از طریق نماینده گان رئیس جمهور در شورای اداری استان طرح و تصمیمات لازم اخذ شود .
فرماندار شهرستان قیروکارزین تاکید نمود : ستاد استقبال شهرستان برنامه ریزی و سهمیه بندی دقیق از اقشار مختلف مردم جهت حضور در مراسم را خواهد نمود تا مشکلات کلیه اقشار شهرستان در این جلسات مطرح شده و پیگیری لازم صورت پذیرد .
کاظمی در پایان تاکید نمود : بنا به اهمیت سفر کلیه ادارات و نهادها موظف به همکاری و تعامل با مسئولین کمیته ها می باشند .

برای عضویت در کانال تلگرام خبری قیروکارزین نیوز اينجا کلیک کنید