در سفر به شهرستان قیروکارزین

طرح توسعه بیمارستان امام محمدباقر (ع) شهرستان قیروکارزین با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد بازدید قرار گرفت.


به گزارش قیروکارزین نیوز، علی محمد کریمی در حاشیه بازدید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان امام محمد باقر (ع) شهر قیر گفت : طرح توسعه بیمارستان امام محمد باقر (ع) شهر قیر با دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و پیش بینی ۳۲ تخت، تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در سفر دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شهرستان تامین اعتبار طرح توسعه بیمارستان و افتتاح آن در سال ۹۸ از جمله اقدامات مورد پیگیری در این سفر خواهد بود
فرماندار شهرستان قیروکارزین گفت : مساعدت در تکمیل خانه بهداشت زاخرویه نیز از دیگر پیگیری های وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهرستان قیروکارزین خواهد بود .

         

برای عضویت در کانال تلگرام خبری قیروکارزین نیوز اينجا کلیک کنید